Ortoptika

Louny

8. 7. - 19. 7. DOVOLENÁ

ORDINACE ORTOPTIKY A ZRAKOVÉ TERAPIE  

Mgr. Ilona Jarošová

+420 773 525 573

ortoptika-louny@seznam.cz

Adresa:

Náměstí Benedikta Rejta 2774, 

440 01 Louny 

ORDINAČNÍ DOBA

PO - 7:00 - 16:00

ÚT - 7:00 - 16:00

ST - 7:30 - 16:00

ČT - 7:30 - 16:00

PÁ - 8:00 - 13:00

SOUKROMÁ  ORDINACE ORTOPTIKY

 A ZRAKOVÉ TERAPIE

V ordinaci ortoptiky provádí ortoptistka vyšetření a cvičení poruch binokulárního vidění vždy na doporučení očního lékaře. Cvičením na speciálních ortoptických přístrojích napomáhá obnově binokulárních funkcí (vidění oběma očima současně) při léčbě strabismu (šilhání) a amblyopie (tupozrakosti). 

Léčba poruch binokulárního vidění u dětí není krátkodobá záležitost a její léčba bývá nejefektivnější do 7 let věku. Proto na cvičení docházejí děti přibližně od 3 roku věku, v indikovaných případech také dospělí. Cvičení probíhá 1x týdně po dobu 30 až 45 minut podle věku a možností dítěte.

Pokud klient přichází na doporučení očního lékaře, je vyšetření i cvičení plně hrazeno ze zdravotního pojištění

Ordinace poskytuje také vyšetření zrakových funkcí zrakovým terapeutem u pacientů ve věku 0 - 3 roky a u pacientů s kombinovaným postižením. Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění


Nasmlouvané pojišťovny: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111)

Vojenská Zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Zdravotní pojišťovna Škoda (209)

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Česká průmyslová pojišťovna České republiky (205)


Vyšetření zraku metodou preferential looking


odkaz na video: 


ORTOPTICKO-PLEOPTICKÁ ORDINACE NABÍZÍ

 • citlivý přístup k dětem a příjemné prostředí
 • léčebný plán upravený na míru zrakovým potřebám Vašeho dítěte
 • odbornou práci s dětmi
 • respektování dosažených schopností a možností dítěte
 • respektování dosažené věkové úrovně dítěte
 • diagnostiku dětí i dospělých
 • spolupráci s rodiči, očními lékaři a dalšími pracovníky v rámci komplexnosti péče


   PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

 

 • různé typy optotypů a dalších diagnostických testů
 • synoptofor
 • CAM
 • cheiroskop
 • Hessovo plátno
 • stereoskop
 • prismatické lišty  
 • preferential looking              FORMA PÉČE


Cvičení probíhá nenásilnou formou tak, aby bylo pro dítě zajímavé. Některá cvičení jsou realizována aktivní formou za využití hmatu, sluchu a paměti, některá cvičení prováděna na přístrojích. Cvičením se kromě binokularity rozvíjí i další složky zrakového vnímání.

GDPR

Vážení zákonní zástupci, vážení klienti,

osobní údaje Vaše i Vašich dětí jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Mgr. Ilona Jarošová.

Je Vaše dítě tupozraké? Šilhá? Je po operaci šedého zákalu? Doporučil Vašemu dítěti oční lékař cvičení?

© 2016 Ortoptika Louny, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky