Můj profil


Mgr. Ilona Jarošová - ORTOPTISTA, ZRAKOVÝ TERAPEUT


V roce 1996 jsem dokončila Střední zdravotnickou školu v Mostě a v roce 1997 začala pracovat na očním oddělení mostecké nemocnice. V roce 2002 jsem ukončila pomaturitní studium v oboru Ošetřovatelská péče v ortoptice a pleoptice. V roce 2013 jsem absolvovala bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a v roce 2015 ukončila magisterské studium Speciální pedagogika - učitelství. V roce 2017 jsem dokončila postgraduální studium obor Zrakový terapeut.

Mým odborným zaměřením je péče o děti s funkčními poruchami zraku.