Poskytované služby

  • Vyšetření zraku metodou preferential looking
  • Funkční vyšetření zraku u dětí 0 - 3 roky a pacientů s kombinovaným postižením
  • Vyšetření zrakové ostrosti u dětí i dospělých
  • Vyšetření ortoptického statu
  • Vyšetření okulomotorické rovnováhy (Hessovo plátno)
  • Pleopticko - ortoptické cvičení 
  • Edukace zákonných zástupců klientů o doplňující domácí péči

NEJČASTĚJŠÍ ZRAKOVÉ VADY DĚTSKÉHO VĚKU


Šilhání (strabismus)

Šilhání je stav, kdy při fixaci předmětu do dálky nebo do blízka nejsou osy bulbu rovnoběžné. Jedná se o svalovou a motorickou poruchu vzájemné spolupráce očí. Šilháním je postiženo 4 - 6% populace. Zhruba u 50% šilhajících najdeme tupozrakost.Tupozrakost (amblyopie) 

Tupozrakost je snížení zrakové ostrosti oka, které je způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém vývoji vidění, a které nelze odstranit ani nejlepšími korekčními pomůckami. Tato porucha vzniká v dětství nejčastěji v důsledku šilhání, refrakční vady nebo jiných očních onemocnění. Závažnost tupozrakosti je tím větší, čím dříve vznikne a čím déle trvá bez léčebného ovlivnění. Vývoj vidění je ukončen okolo 1. roku věku a upevňuje se do 6 let. V tomto období bývá léčba tupozrakosti nejefektivnější.

Refrakční vady

Refrakce oka je tvořena poměrem mezi lomivostí optických prostředí oka a jeho předozadní délkou.Je-li mezi nimi nepoměr, jedná se o refrakční vadu.
Krátkozrakost (myopie)
Krátkozrakost je způsobena nejčastěji delší předozadní osou oka. Krátkozraké oko vidí špatně do dálky a dobře do blízka. Koriguje se brýlemi s rozptylovými čočkami.
Dalekozrakost (hypermetropie)
Je způsobena nejčastěji zkrácením předozadní osy oka. Dalekozraké oko nevidí dobře do blízka, ale ani do dálky. Každé dítě se rodí s určitou hypermetropií, která se obvykle však růstem vyrovnává. Koriguje se brýlemi se spojovacími čočkami.
Astigmatismus
Je sférická refrakční vada, většinou způsobená vrozeně vadným zakřivením rohovky. Koriguje se brýlemi s torickými čočkami.


© 2016 Ortoptika Louny, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky